Vaš broj telefona
Broj telefona budućeg supruga/e
Upišite datum vašeg venčanja.
Upišite grad vašeg venčanja.
Upišite naziv crkve/manastira i mesto gde će biti venčanje.
Upišite satnicu kad je zakazano crkveno venčanje
Upišite mesto (opštinu ili restoran) gde će biti građansko venčanje
Upišite satnicu kad je zakazano građansko venčanje
Okvirno broj gostiju koji očekujete na vašem venčanju.
Da li je potrebno da dva fotografa budu na različitim lokacijama u isto vreme? Ako se fotografiše spremanje i mlade i mladoženje, a spremate se na različitim lokacijama čekirajte DA.
Oko tačnih satnica se svakako možemo dogovoriti, ovde mi je bitno da okvirno imamo neke satnice.
Oko tačnih satnica se svakako možemo dogovoriti, ovde mi je bitno da okvirno imamo neke satnice.
NAPOMENA! Daću sve od sebe kako bi napravio fotografije sa najbližim članovima porodice (roditelji, braća, sestre), te ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti (loše organizacije, nedostatka vremena) ne naprave, ne odgovara za nedostatak tih fotografija.
Ovde je najbitnije da napišete vreme, ako imate neku želju onda i mesto, ali svakako o tome se detaljnije dogovaramo.
Ako imate napišite koje, slobodno što detaljnije.
Podrazumeva se da ni jedan deo venčanja nećemo izostaviti, ali ako bi trebalo da izdvojite samo jedan segment koji bi to bio? Npr. crkveno venčanje, prvi ples, torta, žurka...
Možete ostaviti link od instagrama.
Sajt ili instagram
Cene svih paketa imate na linku koji ste dobili.
Ovim želim da ponovo napomenem nešto o čemu sam verovatno već govorio, a to je fotografisanje nekih ljudi koji veći deo dana provode za stolom i van glavnog dešavanja (npr. u restoranu van podijumu za igru).
Ako postoji nešto što vam je jako bitno, a ovim upitnikom nije obuhvaćeno molim vas da mi napišete ovde.

Vaš broj telefona
Broj telefona budućeg supruga/e
Upišite datum vašeg venčanja.
Upišite grad vašeg venčanja.
Upišite naziv crkve/manastira i mesto gde će biti venčanje.
Upišite satnicu kad je zakazano crkveno venčanje
Upišite mesto (opštinu ili restoran) gde će biti građansko venčanje
Upišite satnicu kad je zakazano građansko venčanje
Okvirno broj gostiju koji očekujete na vašem venčanju.
Da li je potrebno da dva fotografa budu na različitim lokacijama u isto vreme? Ako se fotografiše spremanje i mlade i mladoženje, a spremate se na različitim lokacijama čekirajte DA.
Oko tačnih satnica se svakako možemo dogovoriti, ovde mi je bitno da okvirno imamo neke satnice.
Oko tačnih satnica se svakako možemo dogovoriti, ovde mi je bitno da okvirno imamo neke satnice.
NAPOMENA! Daću sve od sebe kako bi napravio fotografije sa najbližim članovima porodice (roditelji, braća, sestre), te ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti (loše organizacije, nedostatka vremena) ne naprave, ne odgovara za nedostatak tih fotografija.
Ovde je najbitnije da napišete vreme, ako imate neku želju onda i mesto, ali svakako o tome se detaljnije dogovaramo.
Ako imate napišite koje, slobodno što detaljnije.
Podrazumeva se da ni jedan deo venčanja nećemo izostaviti, ali ako bi trebalo da izdvojite samo jedan segment koji bi to bio? Npr. crkveno venčanje, prvi ples, torta, žurka...
Možete ostaviti link od instagrama.
Sajt ili instagram
Cene svih paketa imate na linku koji ste dobili.
Ovim želim da ponovo napomenem nešto o čemu sam verovatno već govorio, a to je fotografisanje nekih ljudi koji veći deo dana provode za stolom i van glavnog dešavanja (npr. u restoranu van podijumu za igru).
Ako postoji nešto što vam je jako bitno, a ovim upitnikom nije obuhvaćeno molim vas da mi napišete ovde.